CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ - INCOTECH

Công ty Cổ phần Tư vấn và Công nghệ Quốc tế – INCOTECH được thành lập theo giấy phép số 0101605227 ngày 14/01/2005 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm hoạt động, Công ty cổ phần Tư vấn và Công nghệ Quốc tế – INCOTECH đã tư vấn, đào tạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý cho rất nhiều các cơ quan HCNN và doanh nghiệp.

Định hướng chiến lược của công ty

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên thành thạo về chuyên môn, dầy dạn kinh nghiệm cùng với tinh thần làm việc nhiệt tình, sáng tạo, cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng trong các dự án xây dựng và áp dụng:
 • Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000.
 • Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) theo tiêu chuẩn ISO 14000.
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm theo phương pháp HACCP.
 • Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM.
 • Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP.
 • An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18000.
 • Trách nhiệm Xã hội SA 8000.
 • Tư vấn môi trường.
 • Tư vấn và cung cấp giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin.

INCOTECH LUÔN SÁT CÁNH - ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG

Mục tiêu của INCOTECH là cung cấp các dịch vụ tốt nhất hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thông qua việc nâng cao năng lực quản lý.
Hoà chung với xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, INCOTECH mong muốn cùng sát cánh với các Cơ quan, doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý, thích hợp với công nghệ thông tin để cùng phát triển và hướng tới tương lai.

Dịch vụ incotech cung cấp

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và dịch vụ tư vấn cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

 • Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000.
 • Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) theo tiêu chuẩn ISO 14000.
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm theo phương pháp HACCP.
 • Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM.
 • Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP.
 • An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18000.
 • Trách nhiệm Xã hội SA 8000.
 • Tư vấn về Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27000.

DỊCH VỤ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

INCOTECH cung cấp cho khách hàng trợ giúp kỹ thuật, tư vấn giải pháp và các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào trong từng công việc một cách tối ưu.

 • Cung cấp phần mềm chỉ đạo điều hành cho các cơ quan hành chính, doanh nghiệp eGATE.
 • Tư vấn xây dựng kế hoạch để khách hàng có thể đầu tư và áp dụng CNTT một cách có hiểu quả cao, tiết kiệm chi phí.
 • Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng về công nghệ thông tin.
 • Thiết kế và lắp đặt các mạng máy tính (LAN, WAN) phục vụ hệ thống thông tin trong Tổ chức.
 • Thiết kế và cung cấp phần mềm phục vụ Tổ chức như: Phần mềm Xử lý văn bản; Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính Một cửa; WebSite quản trị điều hành…..
 • Đào tạo cho nhân viên của khách hàng những kiến thức cơ bản về CNTT.